Vil fjerne strandrestaurantene

Miljødepartementet mener kystloven pålegger strandrestaurantene å flytte opp fra sanda.

Spaniaavisen

Publisert 24. mars 2009 07:41

Generalsekretær Juan Carlos Martín Fragueiro fra miljødepartementet har utarbeidet regjeringens målsetting med å etablere en bærekraftig modell for forvaltning av kystlinjen.

På et møte i Málaga i går fortalte Fragueriro representanter fra strandrestaurantene at de måtte forholde seg til loven, og komme seg bort fra stranden.

Han viste ingen fleksibilitet til tross for at sosialistpartiet i Málaga, Junta de Andalucía og Partido Popular-opposisjonen på forhånd hadde bedt om akkurat det. De anser at loven vil ha en skadelig effekt på turismen.
Luciano Alonso, turistsjefen i Andalucía, er blant dem som har etterspurt fornuft og fleksibilitet i saken. Han mener at strandrestaurantene er svært viktige for turismen, og at det må gjøres et unntak fra loven når det gjelder disse.

Selv om kystloven gjelder hele Spania står kampen om strandrestaurantene først og fremst i Andalucía, der det i dag finnes rundt 800 av dem. Halvparten av dem på Costa del Sol. De venter på fornyelse av lisensen til å drive videre. Restaurantene sysselsetter 40.000 mennesker i regionen.

Lederen i foreningen for strandforretninger i Andalucía, Norberto del Castillo, sier at medlemmene ikke ønsker å se bort fra loven, men de forsvarer sine interesser, og misliker ordlyden i loven som omhandler strandrestaurantene.