- Vi skal finne en løsning på streiken

Det lover spanske myndigheter.

Spaniaavisen

Publisert 9. mars 2011 15:18

MADRID

Den spanske regjeringen sier at den vil bli enig med fagforeningene slik at man unngår de varslede streikene på flyplassene i Spania.

Samferdselsminister José Blanco sa i dag at han garanterer at rettighetene til arbeiderne skal bli ivaretatt og at servicen på flyplassene vil bli opprettholdt. Det skal ifølge ministeren skje med "besluttsomhet og dialog".

Fagforeningene i AENA har varslet streik i 22 dager mellom april og august, blant annet blir deler av påsketrafikken rammet.

Presidenten i AENA, spanske lufthavnmyndigheter, har innkalt fagforeningene UGT, USO og CCOO til et møte i morgen. Hensikten er å få stoppet den varslede streiken.

Fagforeningene organiserer i alt 13.000 arbeidere rundt om på flyplassene i Spania.

Myndighetene vil sørge for at det blir opprettholdt et minimum av service på flyplassene hvis streiken blir iverksatt.