Tobakkssalget stuper i Spania

I takt med økte avgifter og prisoppgang.

Spaniaavisen

Publisert 29. juni 2012 00:40

MADRID

I mai falt salget av sigaretter med 20,5 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Sigarettene ble dyrere på grunn av økte avgifter og prisjusteringer fra produsentene, og økte 20-25 cent per pakke.

På landsbasis ble det solgt 224 millioner 20-pakninger i mai. 57,8 millioner færre enn i mai i fjor.