Spania kan ikke nekte pensjonister gratis medisiner

EU ber spanjolene skjerpe seg.

Spaniaavisen

Publisert 19. februar 2009 17:13

MADRID

Spania har to måneder på seg på akseptere europeisk helsetrygdekort som eneste dokumentasjon fra europeiske pensjonister som trenger helsetjenester under opphold i Spania.

For tiden krever spanske myndigheter et ekstra dokument fra hjemlandets trygdesystem som bekreftelse på at de mottar pensjon fra hjemlandet. Dokumentasjonen foreligger ofte på et språk som spanjolene ikke forstår og blir derfor avvist som ugyldig.

– Europakommisjonen arbeider for like rettigheter for turister i alle EU-land. Spania er én av hoveddestinasjonene i Europa, men spanske myndigheter pålegger turistene ekstra formaliteter når de trenger medisiner i løpet av sitt midlertidige opphold i landet. Skjer det ikke endringer i denne praksisen i løpet av to måneder, vil Spania måtte forsvare seg for EU-domstolen, sier Vladimir Spidla. Han er kommisjonens leder for arbeid- og trygdespørsmål.

Helsedepartementet i Spania innvender at europeisk helsetrygdekort ikke bekrefter om personen er pensjonist eller ikke.

For EU er det en prinsippsak at alle EU-borgere skal ha samme rettigheter som fastboende, selv om de er på kortvarig besøk i landet. – Å avvise helsetrygdekortet som gjelder i hele Europa, strider mot prinsippet for denne ordningen, mener Spidla.