Slik skal Ap Costa Blanca påvirke moderpartiet

Skal informere om nordmenns situasjon i Spania.

Spaniaavisen

Publisert 24. september 2009 12:32

ALFAZ DEL PI

Denne uken hadde Aps to lokallag på Costa Blanca fellesmøte. De feiret valgseieren og la strategier for videre fremdrift – til beste for nordmenn i Spania. Partiet hadde besøk av stortingsrepresentant Hilde Magnusson Lydvo fra Hordaland og politiske rådgiver for Aps stortingsgruppe, Margrethe Cappelen. Sammen med ledelsen fra både Costa Blanca Ap syd og –nord hadde de et konstruktivt møte.

– Vi hadde en markering og feiring av årets stortingsvalg med rødgrønn seier, med et tilbakeblikk på innspurten og valgdagen fra Norge. Ellers fikk vi alle et innblikk i Stortingets organisering, og flere tips til hvordan vi skal drive lokallagene i utlandet. Vi diskuterte også NAV sin situasjon og funksjonene deres her i Spania, forteller nestleder i avdeling nord, Åge Folkestad.

Les også: Til Costa Blanca med penger fra regjeringen

På møtet tok de i tillegg opp de eldres situasjon, Arbeiderpartiets skolepolitikk, og barn og unges situasjon i Spania.
– Costa Blanca Ap ønsker å få avklart en mer tydelig holdning til Aps skolepolitikk angående utenlandsskolene, og arbeidet for de unge i Spania, sier Folkestad.

Costa Blanca Ap driver skikkelig lobbyvirksomhet inn mot moderpartiet i Oslo for at utenlandsskolene skal bli gratis for nordmenn.
Lokallagene fattet også vedtak om å danne to åpne møter i året. Et på høsten, og et tidlig vår. På disse ønsker Folkestad & co. å informere om hva de driver på med, og skape en politisk debatt, som kan munne ut i innspill til moderpartiet.

Les også: Stoltenberg tok i mot Alfaz del Pi-delegasjon

– Vi ønsker å lage åpne møter der vi inviterer stortingsrepresentanter fra Ap til å holde innlegg før debatt, for å gi informasjon men også for å få informasjon om nordmenns situasjon i Spania. Første møte planlegges å komme slutten av oktober. Temaet der vil være de eldres situasjon og problemstillinger knyttet til pensjon, NAV og andre relevante ting. Begge representantene fra Ap sentralt var veldig interessert i å få en direkte kontakt, og dialog, med lokallagene her på Costa Blanca, for å bedre kommunikasjonen og samarbeidet. Med denne kontakt med representantene på Stortinget kan vi være med på å påvirke, og få frem våre synspunkter, akkurat der beslutningene for nordmenn tas, sier Åge Folkestad.