Slik får du dekket legeutgiftene i utlandet

Den nye refusjonsordningen for legebesøk i utlandet dekker alle legetjenestene man får hos sin fastlege i Norge.

Spaniaavisen

Publisert 3. februar 2011 16:22

ALBIR

De nye forskriftene for refusjon av legebesøk i utlandet for norske statsborgere tilknyttet folketrygden, gjelder også for akutt hjelp. For to uker siden skrev vi om forskriftene som gjelder for planlagte legebesøk (i alle EØS-land) etter henvisning fra lege eller sykehus i Norge.

– Nå kan nordmenn tilknyttet folketrygden få de samme legetjenestene dekket minus egenandelen i EØS-land, som de ville fått hos sin fastlege i Norge.
Dette er veldig bra for pasientenes del. Men vi skal også huske at alle disse menneskene har betalt skatt til Norge i hele sitt liv. De er medlemmer av folketrygden, noe som i seg selv er en forsikring, sier lege Vidar Hjelset til Vikingposten.

Les også: Ny forskrift gir gratis lege i Spania

Pasienter som har vært hos lege i utlandet (EØS-land), kan sende krav om refusjon mens de fortsatt er i utlandet, eller de kan vente til de kommer hjem til Norge og levere skjemaet der.

Det kreves at pasientene har tre skjema ferdig utfylt. En epikrise (en standardrapport til henvisende lege etter et sykehusopphold, en undersøkelse ved en poliklinikk eller hos en privatpraktiserende legespesialist), spesifisert kvittering og skjemaet som fås ved henvendelse til HELFO.

Les også: Falsk lege jobbet fem måneder på sykehus

– Vi har også disse skjemaene her på klinikken. Pasientene kan selv velge om de vil vente til de kommer hjem til Norge og fylle dem ut der, eller de kan eventuelt få dem her etter konsultasjonen. Vi har allerede hatt pasienter som har sendt inn disse skjemaene og fått refundert penger etter fastsatte tabeller for den enkelte undersøkelse og/eller behandling. Dette virker, forteller Albir-legen.

Vikingposten har selv sett skjemaene man skal fylle ut og sende inn til HELFO sammen med epikrisen og den spesifiserte kvitteringen fra legebesøket. Skjemaet er enkelt og oversiktlig.

Bli venn av Vikingposten og spaniaavisen.no på Facebook her

– Ordningen angående refusjon gjelder ikke for opphold eller behandling på sykehus i utlandet. Og så må pasientene betale for hele behandlingen selv, sende søknad om refusjon, og få refundert beløpet i ettertid etter egenandelen er trukket fra. Dessuten må man sende inn søknad om refusjon til HELFO innen seks måneder etter behandlingen. Pasientene kan også søke om refusjon for utgifter inntil tre år tilbake i tid fra 1. januar 2011.

Fristen for slike krav går ut 30. juni i år, forteller Hjelset.