Slik blir Orihuela Costas krisepakke

Får 133 millioner kroner fra staten.

Spaniaavisen

Publisert 12. januar 2009 07:44

ORIHUELA

Orihuela kommune har mottatt 14 millioner euro – rundt 133 millioner norske kroner – av regjeringens krisepakke. Borgermester Mónica Lorente forteller at kommunestyret har bestemt seg for å bruke en del av pengene på å bygge et idrettsanlegg på kysten. Det er sårt savnet. En avdanket tennisbane og en uegnet fotballbane i La Rioja, nær Cabo Roig, er det eneste som ligner idrettsanlegg i dag. Det nye anlegget skal bygges i Las Piscinas-området.

Størrelsen på bevilgningen fra regjeringen bestemmes av antall registrerte innbyggere i hver kommune. For Orihuela Costas del ville pengestøtten ha vært mye større hvis alle utlendingene i kommunen hadde søkt om padron.

Les også: Dette er Torreviejas krisepakke

Krisepakken er ment å skulle forhindre ytterligere forverringer i arbeidsmarkedet på grunn av finanskrisen. Dessuten får kommunene igangsatt prosjekter de ellers ikke ville hatt råd til i dagens situasjon.

Når det gjelder idrettsanlegget som kommunestyret har vedtatt å bygge, stiller opposisjonen seg kritisk. Anlegget har lenge vært lovet, og dette strider imot forutsetningene for bruken av midlene, mener opposisjonen.

Mestepartene av de 14 millionene som Orihuela kommune har mottatt, vil gå til prosjekter i og rundt byen. Man håper på at over 250 nye arbeidsplasser vil bli skapt som følge av dette. Kommunen har planer om et nytt sosialsenter i tillegg til andre offentlige bygg. Dessuten blir det ny politistasjon. I forutsetningene for tildelingen av midlene, heter det at prosjektene må ferdigstilles innen utgangen av året.