Pyroman herjer fortsatt ved Torrevieja

Hele fem branntilløp bare de siste månedene - i helgen brant et observasjonstårn.

Terje Aspdahl

Publisert 21. februar 2013 09:37

TORREVIEJA

Bare de siste månedene har det vært fem branner ved saltsjøene i Torrevieja. I naturparken brant et tårn i helgen som brukes til å observere fuglene. Dette ligger ved Los Montesinos. Brannen ble startet skjedde tidlig på morgenen, men i dagslys. Det var en turgåer som varslet politiet om at observasjonstårnet var påtent.

Det forrige branntilløpet var i januar. Da brant det i nærheten av naturparken ved La Marquesa Casica Morales. Også her regner man med at det var en pyroman som har vært på ferde.

Finn hjelp i vår bransjeguide

De siste årene har det vært en rekke branner ved saltsjøene, men verken politi eller myndigheter har klart å finne personen bak. At det er en og samme person som står bak, er man rimelig sikker på, for alle brannene blir startet når det er vind som gjør at ilden sprer seg fort.

Byråd Joaquin Garcia i Los Montesinos ber nå om politiets hjelp fordi alle brannene går ut over kommunens ressursbruk. De sliter med å få gjennomført nødvendig vedlikehold og reparasjoner. Da passer det dårlig at ressursene må brukes på å reparere skader etter brannene. I tillegg må man bruke penger på hærverk som også rammer naturparken.

Fortsatt er skadene etter brannene i juli og oktober godt synlig hvor vegetasjonen ble svidd av og palmer brant ned.