Politimangel i Torrevieja

20 prosent av Policia Local er sykemeldt etter strid om arbeidsavtale.

Terje Aspdahl

Publisert 14. august 2013 11:22

TORREVIEJA

Hele 30 av totalt 160 betjenter i avdelingen for sikkerhet ved Policia Local i Torrevieja er sykemeldt etter at deres fagforening mener kommuen har brutt den nye arbeidsavtalen som ble inngått i juni.

Den innebærer at man øker arbeidsuken til 37,5 timer. Avtalen er videre at man jobber åtte dager med seks dagers påfølgende fri. I tillegg skulle økt nattarbeid belønnes med 16 dagers ferie. Dette imidlertid ikke innfridd av ledelsen i Policia Local.

De sykemeldte betjentene har ansvaret for sikkerheten i Torrevieja og er enheten som patruljerer mest i Torrviejas gater.

I andre enheter hos Policia Local, som trafikkbetjentene, overholdes avtalen og dermed er det få sykemeldinger ved avdelingen som blant annet skriver ut parkeringsbøter i Saltbyen.

De berørte betjentene klager over lange arbeidsdager med stort arbeidspress, noe som går utover effektiviteten ved avdelingen.