- Oslo visste de måtte betale svarte penger for Altea-prosjektet

...og det allerede i 2005.

Spaniaavisen

Publisert 28. desember 2009 02:48

ALTEA

Til TV 2 sier Rødts Erling Folkvord at svart betaling var varslet allerede i august 2005 og er fullført gjennom en kontrakt i desember 2005 som også var skjult i regnskapet.

– Oslo kommune vilje til å godta svart betaling har resultert i økonomisk kriminalitet og avgiftsunndragelse i Spania, sier Folkvord om sykehjemsutbyggingen i Altea som gikk i vasken.

Det var en av Oslo kommunes kontaktpersoner i Spania som sendte en e-post til kommunens prosjektleder i august 2005. Her heter det at Oslo kommune må betale en av advokatene svart. Dette er en av de advokatene som representerte selgerne av tomta Monte Molar i Altea i Spania, ifølge TV2.

I en rapport om sykehjemmet ble hele prosjektet slaktet av konsulentfirmaet PriceWaterHouse Coopers (PwC). PwC skriver at det har vært «svak internkontroll», det er «avdekket svakheter ved prosjektgjennomføringen», det er «uklare omstendigheter ved overføring av 1.1 millioner kroner», prosjektet er preget av «ansvarsfraskrivelser», og det er gjort ting «i strid med kommunens rettsinstruks», blant mye annet.