Økt fartsgrense på motorveiene skal redde bomselskapene

Regjeringen vil ha 130 km/t på de beste motorveiene.

Spaniaavisen

Publisert 11. mars 2013 07:57

MADRID

Den sittende regjeringen (PP) har i samarbeid med trafikkmyndighetene (DGT) besluttet å komme med et forslag til lovendring i trafikken. De vil øke fartsgrensene på spanske motorveier til 130 km/t.

Dette er for å gjøre det mer attraktiv for bilister til å bruke motorveiene oftere, og skape økte inntekter for bomselskapene som så å si samtlige sliter økonomisk.

En annen lovendring myndighetene også vil ha er et påbud om å bruke hjelm for alle syklister i større byer.