Nordmenn investerer 400 millioner kr i spansk flyndre

Stolt-Nielsen bygger stor fiskeoppdrettsfarm.

Spaniaavisen

Publisert 5. mai 2011 15:10

CADIZ

Stolt Sea Farm, som er et datterselskap til Stolt-Nielsen Ltd. i London, og styrt av den norske bedriftslederen og eieren Niels Stolt-Nielsen, har besluttet å etablere en fiskeoppdrettsfarm like utenfor Cadiz.

Selskapet skal investere cirka 50 millioner euro i prosjektet, som er klart til å begynnes på når myndighetene gir grønt lys.

Torsdag var Niels Stolt-Nielsen i Cadiz sammen med selskapets sjef i Spania, og den spanske ministeren for landbruk og fiske, Clara Aguilera, for å presentere planene for prosjektet. Stolt-Nielsen fortalte de har lett i 13 år over hele verden for å finne en egnet plass til oppdrett av forskjellige flyndre. Endelig har de funnet stedet like utenfor Cadiz.

Fiskeoppdrettsfarmen vil skape 120 arbeidsplasser tilknyttet oppdrettet, og 200 arbeidsplasser som en konsekvens av dette – alt i Cadiz-området. Arbeidsplasser de spanske myndighetene ser på som kjærkomne.

PS! Tillatelsen fra de regionale myndighetene sees på som en formalitet ifølge den spanske ministeren for landbruk og fiske.