Nordmenn i Spania slipper å sende inn leveattest

For 2014.

Terje Aspdahl

Publisert 15. mai 2014 07:35

COSTA BLANCA

Tidligere måtte nordmenn bosatt i Spania sende inn leveattest til Nav. Nå gjøres det endringer.

I år er ikke Spania eller EØS-området omfattet av levekontrollen til Nav. Ludvig Guldal, kontorsjef ved Kvalitetskontoret i Arbeids- og velferdsdirektoratet, forklarer dette overfor Vikingposten:

– For å sikre at pensjoner utbetales til rette vedkommende, innhenter Arbeids- og velferdsdirektoratet hvert år leveattester fra pensjonsmottakere som er fast bosatt i utlandet. Hvilke land som omfattes av kontrollen, justeres fra år til år. Det gjøres en vurdering av risiko, samt nytte og kostnader ved kontrolltiltaket. For 2014 omfatter kontrollen alle land, med unntak av landene i EØS-området. Som EØS-land omfattes derfor ikke Spania av årets kontroll. Om Spania skal omfattes av neste års kontroll, vil bli vurdert på et senere tidspunkt.

Pensjonsmottakere som har spørsmål om leveattestkontrollen, kan kontakte Nav Kontaktsenter Pensjon, telefon +47 55 55 33 34.