Kutter i helsetilbudet til utlendinger

Lei av turister som misbruker ordningen med gratis behandling.

Spaniaavisen

Publisert 4. desember 2011 20:13

BALEARENE

Myndighetene på Balearene velger nå å gå etter pengene til turister og gjester som trenger medisinsk behandling og ikke kan fremvise et europeisk helsetrygdkort.

Pasienter får nå 30 dager på å gjøre opp for seg, eller komme tilbake med dokumentasjon i form av et helsetrygdkort.

Ved å fakturere utlendinger uten helsetrygdkort, håper helsemyndighetene å få inn åtte millioner euro mer i inntekter i året, noe som er nok til å dekke 20 prosent av det man bruker på helsehjelp til utlendinger.

Sjefen for helseforetaket IB Salut, Juan José Bestard, hevder mange utlendinger misbruker ordningen. Han har flere eksempler på at personer bytter helsekort seg i mellom og drar til Balearene bare for å få gratis operasjon.

I det verste tilfellet viste det seg at fem personer brukte det samme helsetrygdkortet. Bestard ønsker seg kort med foto, slik at det blir enklere å identifisere brukerne.

PS! Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling når du oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits. Du har rett til behandling på lik linje med oppholdslandets borgere.