Kommunen kom på bursdagsbesøk

Den norske klubben Costa Blanca (DNKCB) i Alfaz del Pi fyller 50 år. Det ville kommunen gjerne markere.

Terje Aspdahl

Publisert 23. oktober 2020 18:34

Alfaz del Pi

Klubbens styre hadde planlagt en rekke arrangementer som på grunn av Covid-19-pandemien er utsatt til 2021.

Ordfører i Alfaz del Pi, Vicente Arques, sammen med byrådene Mayte García og Martine Mertens, ville likevel holde et lite møte med leder, Hans Svedbergh, for å gratulere med 50-årsdagen og takke det norske samfunnet for samarbeidet og solidariteten i disse vanskelige tider.

DNKCB har mer enn 1000 medlemmer og ordfører Vicente Arques understreket at den største rikdommen i kommunen er dens flerkulturelle befolkning, med innbyggere som representerer nesten hundre forskjellige nasjonaliteter.

Klubben har eksistert i et halvt århundre i kommunen og det er 2500 nordmenn registrert som fastboende. Arques anslår at mer enn 8000 oppholder seg der i kommunen i løpet av året.

I tillegg til den norske klubben Costa Blanca, fremhevet ordføreren også at det er to norske skoler, to norske aldershjem, en norsk kirke og den eneste frivilligsentralen som den norske regjeringen har åpnet utenfor landets grenser, i Alfaz del Pi.