Kom hjem fra Spania 57 timer forsinket

…men får ingen erstatning!

Spaniaavisen

Publisert 4. juni 2011 08:03

OSLO/LANZAROTE

Flere nordmenn fikk hjemturen fra Lanzarote sist november ødelagt på grunn av teknisk feil med flyet og flystreiken. Hvis ikke den tekniske feilen ved flyet hadde oppstått, ville flyet kunne tatt av noen timer før streiken trådte i kraft. Men skjebnen ville det altså annerledes. Teknisk feil og streik gjorde at nordmannen kom hjem 57 timer etter tidsplanen.

En nordmann klaget inn saken for reklamasjonsnemnda for pakketurer. Han krevde en erstatning på 600 per person i reisefølget. Star Tour, som sto for reisen, sendte saken videre til flyselskapet, og den havnet altså til slutt hos reklamasjonsnemnda.

I nemnda viste man til tidligere dommer i EU i liknende tilfeller. De sier at hvis ekstraordinære ting forsinker eller forhindrer en reise, og flyselskapene gjør alle rimelige tiltak for å forhindre dette, kan man ikke laste dem.

Reklamasjonsnemnda sier enstemmig at i dette tilfellet kunne ikke verken Star Tour eller flyselskapet ha gjort mer enn de gjorde, og avviste klagen fra nordmannen.