Kidnappet sine egne barn fra Norge - holdt de skjult i Spania

Foreldrepar dømt til fengselsdommer.

Terje Aspdahl

Publisert 28. august 2013 17:28

ALICANTE/OSLO

Moren i 40-årene og faren som er i 50-årene erkjente begge straffeskyld for barnebortføring da de nylig møtte i Oslo tingrett. Her ble de begge funnet skyldig i to tilfeller av barnebortføring.

Retten finner det klart skjerpende at unndragelsen ikke var til beste for barna og at de har hatt en alvorlig tilleggsbelastning. Foreldene får noe strafferabatt for tilståelsen. 

Moren ble dømt til seks måneders fengsel, hvor tre måneder er gjort betinget med en prøvetid på to år. Faren ble dømt til sju måneders fengsel. Tre måneder gjøres betinget med en prøvetid på to år, melder DittOslo.no.

I ti måneder, fra desember 2010 til september 2011 ble de to guttene på 14 og 15 år gamle holdt skjult i Spania for å unndra seg et vedtak om omsorgsoverdragelse på grunn av alvorlig omsorgssvikt.

Finn hjelp i vår bransjeguide – en veiviser til næringsdrivende på Costa Blanca

Allerede før foreldrene satt kursen for Spania var de kjent med at barnevernet forberedte en sak om omsorgsovertakelse mot dem. Gjennom sin advokat ble de i november 2010 kjent med at Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oslo og Akershus hadde fattet vedtak og at foreldrene dermed mistet omsorgen for de to guttene, og at denne skulle overtas av barnevernet i bydelen der de bodde, skriver DittOslo.no.

Foreldrene forklarte at de holdt barna i  Spania for å hindre at omsorgen for ungene skulle bli overtatt av barnevernet. De gjorde dette som en slags nødverge for å "redde guttene".

I retten har de benektet at de hadde et overdrevent alkoholforbruk under oppholdet her i Spania. Det står i grell kontrast til forklaringen til den yngste guttens setteverge som hevder det var mye krangling og overdreven alkoholbruk mens de var i Spania. Guttene skal heller ikke ha fått undervisning.

Barnevernet mottok ifølge DittOslo.no den første bekymringsmeldingen for den eldste sønnen allerede i 1999. Syv år senere kom bekymringsmeldingen på den yngste.