Ingen kildeskatt for norske pensjonister i Spania

Skatteavtalen mellom Norge og Spania står fast.

Spaniaavisen

Publisert 20. februar 2009 10:53

COSTA BLANCA

Når Stortinget om kort tid forventes å vedta kildeskatt på pensjoner, vil dette ikke ramme norske pensjonister i Spania. Skatteavtalen mellom Norge og Spania fra 2000 er klar på at det er bostedslandet som innkrever skatt. Det vil si at pensjonister som har emigrert til Spania, skal fortsette å forholde seg til spanske myndigheter i skattesammenheng. Andre, som skattemessig bor i Norge, vil heller ikke oppleve forandringer i beskatningen.

Les også: Frykter skattekaos for pensjonister i utlandet

– De fleste norske pensjonister i Spania er ikke utflyttet fra Norge. Kildeskatt er derfor uaktuelt siden de allerede betaler sin skatt til Norge. Det er de som har flyttet utenfor EØS-området som kan rammes av den nye loven. Spesielt vil det gå ut over minstepensjonister. Hvis skatteavtalen sier at det kan ilegges kildeskatt, vil de oppleve endringer nå. De har hittil vært fritatt for å betale skatt til Norge. Fra 2010 vil de måtte betale 15.000 kroner i kildeskatt hvis de har en pensjon på 100.000. Dette synes vi er urettferdig, og har sagt kraftig fra i høringene, sier advokatfullmektig Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen.

Fra enkelte hold sies det at skatteavtalen mellom Norge og Spania er under revidering. Lothe kan berolige norske pensjonister i Spania om at så ikke er tilfellet.

– Jeg kjenner ikke til at departementet jobber med den saken. Om skatteavtalen mellom Norge og Spania skulle bli forandret i framtiden, tar dette mange år. Det er to parter, og slike avtaler kan man ikke forandre med et pennestrøk, understreker Lothe.

Kildeskatt er en skatt som det landet der pensjonen kommer fra, kan ilegge. Den avregnes mot den skatteprosenten vedkommende allerede betaler.