- Hindrer utbygging

Handelsnæringen mener det er for sterk regulering i Alicante.

Spaniaavisen

Publisert 2. februar 2009 16:58

ALICANTE

Handelskammeret i Alicante mener at for store arealer blir beskyttet og fører til begrenset framtidig utbygging. Kammeret har fremmet flere klager i forbindelse med den nye reguleringsplanen (PGOU).

Det mener at større arealer for bygging må gjøres tilgjengelige. Blant annet ønsker handelskammeret større utvikling av området mellom havnen og Elche. Mer enn halvpartene av klagene som er innlevert mot PGOU handler om arealer der det ikke er lov å bygge.

Handelskammeret etterlyser også større kontroll ved bygging av nye store kjøpesentra i utkanten av Alicante.