Her er noe av pris-endringene for 2021

Prisene på bensin og drivstoff stiger i 2021, prisene på transport og telekommunikasjon opprettholdes og det forventes en prisnedgang på strøm og bolig.

Terje Aspdahl

Publisert 16. januar 2021 08:20

COSTA BLANCA

2021 startet med en prisøkning på naturgass, frimerker, postpakker og generelle bankgebyrer. I tillegg vil prisen på drivstoff fortsette å stige med miljø-tillegg, mens bompasseringer. blir litt billigere. Prisen på transport og telekommunikasjon forblir uendret. Det forventes et fall i bolig og strøm med en ny faktureringstruktur.

Bankene vil fortsette å øke gebyrene som belastes kundene eller vil kreve et tettere bånd med kunden for å bli fritatt økningene. I mars 2020 ble det godkjent en resolusjon som garanterer en betalingskonto med en maksimal provisjon på tre euro per måned, vel å merke for sårbare grupper. 

Euribor stengte i desember med et nytt lavpunkt på rundt -0,50 prosent. Dermed vil boliglånene som revideres fortsette å falle.

Prisen på gassflasker lå på 12,68 euro nå i begynnelsen av året, etter å ha steget nesten 4,9 prosent i november.

Drivstoffprisene gikk opp mot slutten av året. Gjennomsnittsprisen på en liter bensin ligger på 1,184 euro, mens diesel ligger på 1,069 euro.

Utviklingen på prisene på telekommunikasjonstjenester vil opprettholdes i 2021. Den registrerte trenden er at aktørene hever prisene i bytte for tilleggstjenester.

Når det gjelder bolig kan 2021 være det første året med nedgang for bolig- og leiepriser etter flere år med oppgang.

Priser på frimerker og frakt pakker vil øke. Porto for å sende standardbrev og postkort vil øke med 7,7 prosent og koster 0,70 euro. Frimerker for sending av brev og postkort til europeiske land er dyrere med 3,4 prosent og koster 1,50 euro.

Renfe har ikke publisert prisvariasjonen for sine togtjenester, men Adif har godkjent en reduksjon på 23 prosent i avgiften som Renfe krever for å øke trafikken innenfor rammen av corona-krisen. Det forventes at Renfe skal fryse satsene for å støtte gjenoppretting av mobilitet og for å imøtekomme den nye aktøren, Ouigo, som starter opp i Spania i forbindelse med liberalisering av sektoren. Renfe har planlagt å lansere Avlo, et lavkostnads-program. Prisene på busser og metroen i de største byene som Madrid, Barcelona, Valencia eller Zaragoza er fryst.

Bompenger går ned 0,11 prosent, det er første gang på fire år at prisene reduseres. Fra og med september vil bompengene på AP-2 Zaragoza-Mediterráneo og to seksjoner av AP-7 (mellom Tarragona og Barcelona og fra Barcelona til La Jonquera grenseovergangen) fjernes når kontraktene med Abertis er avsluttet. Til sammen blir det mer enn 450 kilometer gratis motorvei.

Gjeldende flyplassavgift (Aena) innebærer rabatter frem til mars for flyselskaper som overstiger 20 prosent av operasjonen sammenlignet med fjoråret.