Endrer byggelov i strandsonen

Imøtekommer kritikk fra Europa.

Spaniaavisen

Publisert 9. februar 2009 08:44

MADRID

Den spanske regjeringen har i siste liten kommet med en rettelse i Ley de Costas, kystloven. Tilføyelsen må ses på som et forsøk på å dempe kritikken som loven har fått fra Europa, sist fra ambassadene til Storbritannia og Tyskland.

Loven fra 1988 erklærer at strandsonen er offentlig helt opp til det punktet bølgene rekker når det stormer som verst. Alle hus som ble bygget nedenfor dette punktet før 1988 er blitt overtatt av staten før riving. Mange eiere har vært gitt utsettelse på utflytting på inntil 60 år, men de har ikke fått tillatelse til å selge eller pusse opp eiendommene sine. Avgjørelsen om en spesiell eiendom ligger i den offentlige sonen eller ikke, har tatt opptil fem år.

Les også: Hardt rammet av bolig-stopp

Reformen kommer nå gjennom en korreksjon i sjøfartsloven, ved å ta lovendringen direkte til justisdepartementet og bort fra miljøministeren. På den måten trenger man bare en tilleggsgodkjennelse i kongressen.

Endringen bekrefter at disse eiendommene nå både kan kjøpes og selges, og overføres til nye generasjoner via arv. Såfremt den ble bygget lovlig før 1988. En beregning viser at dette kan gjelde 45.000 eiendommer langs Spanias kyster.