– Den beste nyheten vi kan få

Ordførerne i Orihuela og Torrevieja, Emilio Bascuñana og Eduardo Dolón, presenterte tirsdag prosjektet med «Orihuela-Torrevieja/Orihuela Costa jernbane».

Terje Aspdahl

Publisert 12. november 2020 19:55

ORIHUELA COSTA

Prosjektet er utarbeidet av Institutt for byggteknikk ved Universitetet i Alicante under ledelse av professor Armando Ortuño. Prosjektet skal utrede behovet for en jernbane i Vega Baja som binder sammen kystområdene til Orihuela, parallelt med CV-95-veien. Denne evalueringen skal så presenteres for regionsmyndighetene i Valencia.

Dette er et forslag om en forbindelse til en høyhastighetsstasjon i Orihuela. Dette blir et pendlertilbud for å supplere eksisterende busstilbud, og utredningen skal vurderes i sammenheng med søknaden om at AVE (høyhastighetstoget) skal ha et stoppested i Orihuela. – Dette er den beste nyheten som Vega Baja-regionen kan få fordi det er et godt og levedyktig prosjekt, og jernbane er noe vi fortjener her sør i Valencia-regionen, sier ordfører i Torrevieja, Eduardo Dolón.

Ingeniør og professor ved Universitetet i Alicante, Armando Ortuño, forklarte forskjellige sider ved jernbanestrekningen. – Det faktum at Orihuela får en høyhastighets-stopp betyr at de reisende får kontinuitet til forskjellige tjenester som langdistansetog samt andre reisetjenester som pendling.

Det er også gjennomført en miljøanalyse som inkluderer de viktigste avgjørende faktorene som beskyttede naturområder, byplanlegging når det gjelder klassifisering og kvalifisering av områder, flomfare og den eksisterende infrastruktur.

– Dette vil kunne gi en økonomisk innvirkning fordi vi snakker om en investering som kan generere sysselsetting, mer turisme, kommersiell trafikk, økonomisk aktivitet, konkurransekraft i området og det vil generere en positiv innvirkning på innbyggernes trivsel, sier presidenten for Alicante-provinsen, Carlos Mazón.

Når det gjelder kostnadene ved gjennomføring av prosjektet, anslås kostnaden til 277,6 millioner euro. Beløpet er delt inn i infrastruktur, bygging, ekspropriasjoner og oppføring av togstasjoner ved Bigastro-Jacarilla, San Miguel og Torrevieja-Orihuela.