De skal granske Oslos sykehjemsprosjekt i Altea

Kommunen hyrer inn ekstern bistand.

Spaniaavisen

Publisert 14. september 2009 15:32

ALTEA

Omsorgsbygg har vedtatt å utvide den interne granskingen av Oslo kommunes fiaskoprosjekt i Altea. Nå skal firmaet Reinertsen AS finne ut hva som har skjedd med sykehjemsprosjektet. 

– Den siste tiden er det fremkommet opplysninger som det er i Omsorgsbyggs interesse å bringe full klarhet i, sier Per Morten Johansen som har vært konstituert som administrerende direktør i Omsorgsbygg Oslo KF siden juni 2008.

– Vårt mål er åpenhet, fastslår Johansen. De rapporter som vår administrasjon har utarbeidet til vårt styre er gjort tilgengelig på internett fortløpende, og vi har besvart en rekke spørsmål knyttet til Omsorgsbyggs rolle i saken. Omsorgsbygg er høsten 2008 fullstendig omorganisert i forhold til hvordan vi arbeidet i 2006, men vi er likevel åpne for at en fordomsfri gransking kan avdekke forhold vi kan ta lærdom av, sier Johansen på Omsorgsbyggs hjemmeside.

Omsorgsbygg hevder det i november i fjor opplevde et forsøk på krav om bestikkelser i forbindelse med å få byggetillatelse til sykehjemmet. Korrupsjonsforsøket er anmeldt til spanske myndigheter.