Dårlige veier granskes etter alle ulykkene

Settes i sammenheng med dårlig vedlikehold.

Spaniaavisen

Publisert 28. april 2014 09:23

ALICANTE

Økningen i trafikkulykker i forbindelse med påsken skaper uenighet om hvorvidt veiene blir vedlikeholdt og om tiltak for å redusere faren på de mest ulykkesutsatte strekningene har blitt iverksatt.

Påsken har etterlatt seg en svært bekymringsfull statistikk over trafikkulykker. For første gang på mer enn et tiår har antall trafikkdrepte i hele Spania økt i løpet av denne ferieperioden.

Til sammen har 35 mennesker mistet livet i perioden fra 8. til 21. april, noe som er sju flere enn i fjor. 

I Alicante-provinsen ble fire drept i to ulykker i Torrevieja og Elche på sterkt utsatte ulykkesstrekninger. I tillegg omkom en ung syklist i går. Tilsammen er det totalt fem dødsfall på veiene i provinsen i løpet av april måned. 

Økningen i traffikkulykker har skapt debatt og unenighet om vedlikehold av veiene i Spania på grunn av krisen og kutt i offentlige investeringer.

Tidligere denne måneden viste en rapport fra det spanske vegvesenet behov for å foreta vedlikehold på veier rundt om i landet til en kostnad på over 5700 millioner euro.

Veiene i her i Valencia-regionen ble plassert på tredjeplass i rangeringen over de dårligste veiene i landet.

Rapporten viste at det på flere strekninger manglet fast dekke, men situasjonen er enda verre i resten av Spania.