Bygge-veteran i pengetrøbbel

En av kystens boliggiganter Torrevisa-Masa Internacional, er i store økonomiske vansker.

Spaniaavisen

Publisert 22. september 2009 17:42

TORREVIEJA

Masa medgir at gjelden er på svimlende 102 millioner euro, noe som tilsvarer 882 millioner norske kroner. Selskapet har stoppet alle utbetalinger, og det er nå opp til rettsapparatet å
avgjøre selskapets videre skjebne.

Kilder i selskapets ledelse sier til Alicante-avisen Informacion at Masa ønsker å fortsette driften, på tross av vanskene. Årsaken til kollapsen skyldes finanskrisen, og et mislykket utbyggingsprosjekt i Brasil.

I løpet av sine 25 år har Masa solgt rundt 30.000 boliger og har vært blant de 15 største selskapene i Alicante målt i omsetning.

Masa-gruppen ble kjøpt av Torrevieja-utbyggeren Torrevisa i 2003.