Boligsalget til nordmenn falt med 58 prosent

6800 færre hussalg på Costa Blanca i fjor.

Terje Aspdahl

Publisert 16. mars 2021 12:37

COSTA BLANCA


I tillegg til turisme og eksport har coronapandemien også hatt stor innvirkning på provinsens tredje største kilde til utenlandsk valuta, nemlig salg av boliger til utenlandske borgere.

Usikkerheten forårsaket av covid-19 og fremfor alt færre flyvninger har ført til at salget i turismesektoren har sunket med 30,7 prosent. Det betyr at det har blitt solgt 6800 færre eiendommer i forhold til året før, ifølge statistikken til «el Colegio Notarial» i Valencia-regionen.

Dette er den største nedgangen siden 2013. I følge notarene er det nordmenn, algeriere, russere og svensker som viser til mest nedgang og belgiere er de som best står i mot.

Sammenlignet med 22.164 salg som ble registrert i 2019, kjøpte borgere fra andre land i fjor bare 15.344 boliger på Costa Blanca, det laveste volumet av transaksjoner siden 2013. Det tilsvarer 830 millioner euro mindre i inntekt for provinsen.

Et tall som kunne ha falt enda mer hadde det ikke vært for at det gjennomsnittlige beløpet for hvert salg økte med nesten 10.000 euro, til 154.124 euro. Dette indikerer også at det var det billigste boligsegmentet som led mest av pandemien.

Sett denne? Husokkupanter leide ut boliger

– Mobilitet har vært nøkkelen til denne svært negative utviklingen. De landene som har hatt de største reiserestriksjonene eller de som har blitt mest berørt av suspensjonen av flyreiser, har vært de som presenterer de verste dataene, sier visedekan Delfín Martínez ved «el Colegio Notarial».

På grunn av dette skjedde den største nedgangen blant norske kjøpere som er blant hovedkundene i eiendomssektoren i Alicante. Som gikk fra å kjøpe 1108 boliger i 2019 til 465 i fjor. Det vil si 58 prosent færre salg.

Martínez sier at nedgangen uten tvil har mye å gjøre med det faktum at det nordiske landet var et av de første som stengte grensene i mars i fjor, og er et landene som har vedtatt strenge forebyggende tiltak.
Russere på minus 40,9 prosent og svensker på minus 31 prosent falt også mer enn gjennomsnittet.

De som kom best ut var belgiere som kun kjøpte 13 prosent færre boliger på Costa Blanca i 2020 enn året før, nederlendere hadde en nedgang på 20 prosent og  tyskere 23 prosent.

– Vi må huske på at dette er land som lettere når provinsen med bil, sier generalsekretæren for «la Asociación Provincial de Promotores» (Provia), Jesualdo Ros, og understreker at det også ser ut til at økt mulighet til fjernarbeid på grunn av pandemien har ført at flere ønsker å jobbe i områder med bedre klima.

Det er flest briter som investerer i boliger på Costa Blanca med totalt 2.994 kjøp, 29 prosent færre enn i 2019. Et tall som talsmannen i Provia anser som mer enn akseptabelt, gitt omstendighetene, med tanke på covid-19 og ikke minst effekten av Brexit.

– Det som er helt klart er at det fortsatt er interesse for Costa Blanca, og når situasjonen normaliserer seg vil kjøperne komme tilbake, sier Jesualdo Ros. En oppfatning delt av Delfín Martínez som minner om at Alicante står, til tross for nedgangen, for 21 prosent av alle boligsalg til utlendinger i Spania.