- Boligprisene vil falle

IMF har ikke særlig tro på at boligprisene vil ta seg opp i Spania.

Spaniaavisen

Publisert 2. oktober 2009 05:55

COSTA BLANCA

Det internasjonale pengefondet (IMF) regner faktisk med ytterligere prisfall i det spanske boligmarkedet. Organisasjonen er i det hele tatt veldig pessimistisk på Spanias vegne.

Mens andre land verden over er på vei ut av resesjonen, må Spania slite med konsekvensene av finanskrisen også neste år. I sine økonomiske utsikter forventer IMF at den spanske økonomien vil krympe med hele 3,8 prosent i år og brutto nasjonalprodukt vil falle 0,3 prosent i 2010.

Dermed blir Spania et av få land med en stor økonomi som fortsatt er i resesjon neste år.

IMF forventer at arbeidsledigheten vil øke til over 20 prosent neste år, noe som vil bidra til at boligprisene vil falle ytterligere i Spania.