Avviser at det ble betalt 300.000 euro for mye for klubbhuset

Styreleder Bjørg Svedbergh: – En alvorlig påstand.

Spaniaavisen

Publisert 13. november 2014 09:36

ALFAZ DEL PI

Den spanske lokale TV-stasjonen 7DiasAlfaz hevder i en reportasje at Den Norske klubben skal ha betalt 300.000 euro for mye for klubbens nye bygg i Alfaz del Pi.

Klubbhuset i sentrum av Alfaz del Pi ble offisielt åpnet 8. mars i år. De totale kostandene for bygget beløper seg til 810.000 euro. Ifølge en spansk arkitekt som står frem i TV-reportasjen burde ikke kostnadene vært mer enn 510.000 euro. Med andre ord: Klubben har betalt 300.000 euro – 2,4 millioner norske kroner – mer enn man burde.

Bjørg Svedbergh, styreleder i Den Norske klubben, stiller seg uforstående til det hele og sier til Vikingposten at hun ikke vet hvor tallet kommer fra.

Finn hjelp i vår bransjeguide – en veiviser til næringsdrivende på Costa Blanca

– Denne reportasjen har ingen rot i virkeligheten. Men det er en alvolig påstand, spesielt med tanke på klubbens rykte og medlemmenes tillit. Derfor inviterer styret klubbens medlemmer til informasjonsmøte 24. november hvor vi går gjennom prosjektet fra oppstart til ferdigstillelse. Kontroll av klubbens regskap og byggeregnskap vil også bli gjennomført med henblikk på å avklare om det har blitt foretatt disposisjoner som er i strid med gjeldende lover og regelvek, sier Svedbergh.

Svedbergh sier styret har hatt en åpen prosess under hele planleggings- og byggeperioden og informert via artikler i klubbens avis ?Que Pasa?, nyhetsbrev og Generalforsamlingsvedtak og avholdt informasjonsmøter.
– Prosjektet ble lagt ut på anbud og vi fikk inn åtte interesserte. Vi valgte firmaet som hadde det nest billigste anbudet. Styret har også fulgt tett opp byggefirmaet og utført jevnlige kontroller under hele byggeperioden. Vi har vært et bra team og har full tillit til leverandører, arkitekten og Alfaz del Pi kommune, sier Svedbergh.

Hun er klar på at ingen har vært i kontakt med klubbens styre før reportasjen ble sendt på TV-stasjonen 7DiasAlfaz. 

– Hverken arkitekten som presenterer tallet eller journalister fra TV-stasjonen har spurt eller fått noe informasjon fra oss. Derfor stiller vi oss uforstående til saken og stiller spørsmål ved hvilke fakta som ligger til grunn for vurderingene som er gjort. Jeg ble gjort oppmerksom på saken av et klubbmedlem som hadde sett reportasjen og som var veldig opprørt, sier Svedberg. 

Hun mener det er trist og uforståelig at dette skjer.

– Jeg vet ikke, men kanskje dette er politisk og har noe med det kommende kommunevalget å gjøre, eller at det er noen som ønsker å skape unødvendig uro og sette ut falske rykter. Men hele prosessen fra oppstarten av prosjektet til klubbhuset stod ferdig er åpen for gjennomgang. Fordi dette ønsker vi å komme til bunns i for å stoppe en eventuelt falsk rykteflom, sier Svedbergh og understerker at medlemmene har vist tillit til klubben i saken, men at styret likevel ønsker å invitere til et felles informasjonsmøte 24. november.