Ap glad for å gi et partitilbud i Spania

- Arbeiderpartiet er glad for å kunne gi et partitilbud i Spania, sier organisasjonssjef Monica Volden Sivertsen.

Spaniaavisen

Publisert 30. oktober 2008 15:49

ALFAZ DEL PI

Som Vikingposten og Spaniaavisen fortalte i går etableres et lokallag av Arbeiderpartiet på Costa Blanca 27. november, som får navnet Arbeiderpartiet Costa Blanca Nord (DnA-CBN).

– Arbeiderpartiet er glad for at et sterkt lokalt engasjement nå blir et partilag for nordmenn som bor i Spania. Ønsket har vært å samle nordmenn med ”røttene” i arbeiderbevegelsen som ønsker å engasjere seg politisk, opplyser Monica Volden Sivertsen til Spaniaavisen.

Forum – og interesselaget Costa Blanca Nord skal arbeide for nordmenns behov lokalt på Costa Blanca, i tråd med Det norske Arbeiderparti. Og DnA-CBN blir et organisasjonsledd i Oslo Arbeiderparti.

Inititiativet er tatt av mennesker som bor i Spania og som lenge har tilhørt sosialdemokratiet, enten som Ap-medlemmer i Norge eller som sterke sympatisører. Et interimstyre har hatt tett kontakt med Arbeiderpartets partikontor og med Oslo Aps partikontor i etableringsfasen.

– Vi følger spent utviklingen i Spania og konstaterer at engasjementet mottas veldig positivt av nordmenn både i Spania og Norge, sier organisasjonssjef Monica Volden Sivertsen.