Aksjonerte mot nynazister

Fem arrestert for trusler, tvang og brudd på menneskerettigheter. 

Spaniaavisen

Publisert 3. juni 2009 06:52

MADRID

Guardia Civil i Madrid har brutt opp en nynazistgruppe og arrestert fem medlemmer for hærverk, trusler, tvang og brudd på menneskerettigheter.

Gruppens nettside der medlemmene angivelig skal ha oppfordret til vold mot immigranter, er stengt, i følge Guardia Civil.

De fem arresterte er i alderen 19 til 26 år. Etterforskningen startet da myndighetene mistenkte at det eksisterte en nynazistgruppe nordvest i Madrid.

Jurister har bekreftet at ”Navajero Command” på nettsiden sin lovpriste nazismen og oppfordret til trusler og vold mot immigranter.

Guardia Civil fant også ut at det har vært en økning av kriminelle tilfeller i distriktet der gruppen opererte. Hovedsakelig bestående av hærverk, fremmedfiendtlig grafitti, trusler, fornærmelser og tvang.