2319 norske alderspensjonister bosatt i Spania

Stadig flere flytter hit - så mye får de utbetalt i pensjon.

Spaniaavisen

Publisert 8. mai 2012 18:23

COSTA BLANCA/OSLO

Nye tall fra Nav viser at det ved utgangen av mars bodde 2 319 norske alderspensjonister i Spania. Dermed plasserer Spania seg som det fjerde mest populære landet for nordmenn som tar alderspensjonen med seg ut av Norge.

De siste fire årene har stadig flere tatt pensjonen med seg til Spania.

• 2009: 2209
• 2010: 2215
• 2011: 2244
• 2012: 2319

Det mest populære landet er Sverige, hvor 12.083 norske alderspensjonister har bosatt seg. USA og Danmark følger deretter.

Tallene fra Nav viser at 1 av 20 alderspensjonister nå bor i utlandet. Det dreier seg om 37.298 personer.

PS! Nordmenn i Spania får i gjennomsnitt utbetalt 193.246 kroner i pensjon fra Norge.