200 ulovlige bygninger i Torrevieja skal rives

...men kommunen vil ikke betale forskudd til entreprenøren som skal gjøre jobben.

Spaniaavisen

Publisert 17. juni 2013 07:34

TORREVIEJA

Det er cirka 200 ulovlig bygde boliger i Torrevieja som har fått  rivingsvedtak. Men hvem skal betale for rivingen? Kommunen mener man må gi bøter til huseiere og utbyggere hvis de ikke overholder firsten for å rive.

Ombudsmannen mener kommunen derimot bør legge ut pengene det koster for å få en entreprenør til å rive alle boligene – for deretter å kreve inn utgiftene med rivingen igjen etterpå.

Nå går debatten for fullt i Saltbyen. Kommunen sier de ikke har økonomiske midler til å legge ut for riving av alle de 200 boligene.

I mellomtiden får altså de ulovlig bygde boligene lov å stå.