12.500 anmeldt etter bilbeltekontroll

Nesten én million biler kontrollert i februar.

Jostein Magnussen

Publisert 9. mars 2009 07:25

MADRID

 I løpet av 14 dager i februar gjennomførte trafikkpolitiet kontroller over hele Spania. Kampanjen satte fokus på sikkerhet i trafikken. Bilbeltebruk og sikkerhetstiltak for barn i bil ble spesielt kontrollert. 9.413 sjåfører, 2609 passasjerer og 513 barn under 12 år fulgte ikke sikkerhetsreglene.

Les også: Nå får du rabatt på trafikkboten

Trafikkmyndighetene har kommet med rapporter som viser at 50 prosent av dødsulykkene og ulykker med alvorlige personskader, skyldes manglende bruk av sikkerhetsbelter. For barn er prosentandelen enda verre.

Spansk lov påbyr sjåfører og passasjerer å bruke sikkerhetsbelte. Likedan skal barn sikres når de sitter på i bil. Regelen gjelder i så vel byer som på landsbygda. Boten for å kjøre uten bilbelte er 150 euro. I tillegg fører mangelfull sikring av sjåfør og passasjerer til at sjåføren får tre anmerkninger, eller puntos i førerkortet.