12.000 i togprotest i Orihuela

Full mobilisering mot høyhastighetstoget.

Spaniaavisen

Publisert 23. desember 2008 09:53

ORIHUELA

Mer enn 12.000 mennesker samlet seg i demonstrasjon mot den nye jernbanetraséen i Orihuela.

Med notabiliteter som den konservative presidenten i regionregjeringen i Alicante, José Joaquin Ripoll og borgermester i Orihuela, Monica Levante viste forleden sin motstand mot planene om valget som er gjort når det gjelder høyhastighetstoget skal passere gjennom Orihuela by.

Folkekravet er en underjordisk forbindelse mellom Murcia og Orihuela.