10 millioner doser influensamedisin er underveis

Tilgjengelig om en måned.

Spaniaavisen

Publisert 2. mai 2009 07:42

MADRID

Helseminister Trinidad Jiménez garanterte fredag at det vil være tilgjengelig 10 millioner doser med influensamedisin i løpet av en måned. Per i dag har de to millioner doser, men dette kan nå altså utvides, ved behov.

Alle provinser vil ha medisiner tilgjengelig for eventuelt syke. I dag er det bare Instituto Carlos III i Madrid som utfører analyser for å identifisere svineinfluensaviruset. Rådgivere i helsedepartementet vil nå utarbeide en liste over laboratorier som fyller vilkårene til å gjøre det samme, og deretter bestemme hvilke som blir offisielt godkjent.