Vurderer å lage promenade ved Los Locos-stranden

Det er de gående som skal prioriteres når Punta Margalla skal forbindes med Curva del Palangre - "grisebukta" i Torrevieja.

Spaniaavisen

Publisert 8. januar 2014 06:29

TORREVIEJA

I området ved Los Locos-stranden er det tusenvis av fotgjengere, og ikke minst i ferietiden kan det bli trangt om plassen. I år blir det foretatt en betydelig oppgradering av byens sjøfasade, også i denne bydelen.

Planene er fortsatt til vurdering hos den politiske ledelsen i byen. Det vurderes blant annet om man skal stenge biltrafikken i retning sentrum, og ta bort parkering på den ene siden av gaten. Dette er tiltak som vil kunne gi en opptil åtte meter bred promenade.

Kostnadene er beregnet til rundt èn million euro, hvorav provinsmyndighetene bidrar med 60 prosent. Det resterende finansieres av kommunen. I denne prisen vil det, i tillegg til selve promenaden, beplantes, settes opp treningsapparater, benker og få på plass belysning.

Kommunen kan ikke si når arbeidene starter, men man regner ikke med lang behandlingstid for prosjektet.