Vinner fram med boligkritikk av Spania

Dansk rapport om ulovlig bygging i Spania vedtas i EU-parlamentet.

Spaniaavisen

Publisert 12. februar 2009 09:29

VALENCIA

I mars skal Europaparlamentet ta stilling til spanske regioners håndtering av eiendomsloven LUV, tidligere LRAU. Det har ikke manglet på kritikk for Valencias omgang med LUV i sin byplanlegging. EU krever nå at både juridiske og administrative retningslinjer må etableres for å håndheve loven riktig. Dette innebærer blant annet at uskyldige ofre for saksbehandlingen i enkelte omstridte eiendomssaker skal få erstatning.

Rapporten, som er ført i pennen av det danske EU-parlamentsmedlemmet Margarete Auken, foreslår at Spania skal fratas økonomisk støtte i de tilfellene eiendomsproblemene ikke er løst. Både sosialistene og Partido Populars representanter har gått mot forslaget.

Les også: 200 ulovlige boliger ble lovlig

Innholdet i rapporten skal opp til endelig godkjenning i Europaparlamentet etter at 23 har stemt for, 11 mot og en har stemt blankt.
Representanter fra PSOE og PP i Europaparlamentet har foreslått endringer i rapporten til Auken, som ville tonet ned kritikken av Spania. Dette ble avvist av de øvrige parlamentsmedlemmene.

Les også: EU truer Spania

Auken-rapporten er den tredje EU-rapporten som handler om bygging i Spania, og følger etter rapporter fra 2005 og 2007. Samtlige har vært sterkt kritiske til byggeloven i Spania. Valencia-regionen er spesielt kritisert.