Vindturbiner i Spania tar livet av 6-18 millioner fugler årlig

Dyster rapport.

Spaniaavisen

Publisert 30. mars 2012 10:47

COSTA BLANCA/OSLO

Det er den ornitologiske foreningen i Spania (SEO/Birdlife) som har lagt frem rapporten om vindturbiners påvirkning på fugler og flaggermus.

Rapporten anslår at så mye som 6-18 millioner fugl og flaggermus blir drept av vindturbiner hvert år i Spania. Landet har til nå ca 18 000 vindturbiner, noe som gir et gjennomsnitt på 300-1000 døde fugler pr. turbin, melder Norges Miljøvernforbund

I Spania var konsekvensutredningene i forkant av vindturbinene kontrollert av vindkraftleverandørene, skriver miljøvernforbundet.
 
Rovfuglene er gruppen det går hardest utover, da det er et fantastisk trekk over Spania av de artene som skal til og fra Afrika sør for Sahara. Med sin sveveflukt er ikke rovfugler laget for å unngå plutselige hindringer, men andefugl og den truede stortrappen rammes også. Slike unaturlige trusler med så høy dødelighet vil være totalt ødeleggende for allerede truede fuglearter, og med et så høyt årlig tap, er det dessverre bare et tidsspørsmål før noen bestander vil bli totalt ødelagt.