Vinden herjer i Alfaz

Tak er blåst av. Trær er veltet.

Spaniaavisen

Publisert 13. november 2012 13:26

ALFAZ

Vind i storm styrke blåser nå over store deler av nordre Costa Blanca. Flere steder er tak på partytelt og små uthus enten blåst bort eller så er de ødelagt.
 
Like utenfor Den norske skolen er et palmetre blåst over ende.

Vinden vil øke på noe utover ettermiddagen – og meteorologene sier man må vente opp til en styrke på 90 km/t.

Dessuten ventes det store nedbørsmengder utover ettermiddagen og kvelden.