Villajoyosa flikker på fasaden

Kommunen holder på å bygge et stort nytt parkanlegg i den gamle uttørkede elven Amadorio. Fiskerlandsbyen får et skikkelig ansiktsløft.

Spaniaavisen

Publisert 12. mars 2010 10:09

VILLAJOYOSA

Rådhuset i Villajoyosa har startet en storstilt utbygging i samarbeid med Miljøverndepartementet. Nå skal hele nedre del av elveleiet, det som er i sentrum av byen, bli omdannet til et rekreasjons- og parkanlegg til glede for alle kommunens innbyggere.

Man bygger gangveier slik at tilgjengeligheten blir optimal for både funksjonshemmede og –friske. Det er PP som har tatt initiativet til anlegget. Man har ekspropriert 20 tomter for å kunne bygge parken. Anleggsarbeidet har vært i gang allerede i ett år, og nå kan man skimte konturene av dette som vil bli et stort ansiktsløft for Villajoyosa.

Vegetasjonen er skiftet ut, og man lager også steder der man kan drive med forskjellige sportsaktiviteter. Elveleiet ligger like ved den gamle bydelen i Villajoyosa, og etter hvert vil det bli mulig å kunne spasere langs den nye strandpromenaden og helt bort til Amadorio på gang- og sykkelstier.