Arkivet

Vil videreføre flere corona-tiltak


COSTA BLANCA

Valencia-regionen vil fortsatt ha en rekke corona-restriksjoner på plass selv når statsalarmen opphører 9. mai.

Det betyr at forbudet mot å oppholde seg utendørs nattestid kan bli videreført. ABC antyder også at trafikken inn og ut i enkelte kommuner kan bli stengt hvis smitten skulle bli verre. Samtidig vil man ha begrensninger på hvor mange som kan møtes hvis man ikke tilhører samme kohort.

Innreiseforbudet til regionen blir trolig fjernet.

De nye tiltakene skal være klar fra 10. mai, neste mandag.

Målet er å få smitteraten under 25 smittede per 100.000 innbyggere til sommeren. Regionen har den laveste smitteraten nå, men fortsatt er den midt på 40-tallet.

Les mer om:

Helse-og-forbruker