Vil skrinlegge bro- eller tunnel-planene ut til La Manga

Planene om å binde sammen San Pedro og San Javier med La Manga med en tunnel, vei eller gangbro er et prosjekt som er elsket og hatet av mange. Etter en ny analyse av miljøpåvirkningene har prosjektet fått et kraftig tilbakeslag.

Terje Aspdahl

Publisert 14. november 2020 09:15

LA MANGA

Gustav Ballesteros, som har doktorgrad i geografi ved Universitetet i Murcia (UMU) og som er koordinator for LIFE-salinas-prosjektet, spør helt enkelt: 

– Hva er begrunnelsen for at vi absolutt må få tilgang til dette uberørte området av Mar Menor?   Hensikten med spørsmålet er å formidle at vi ikke har rett til å påvirke miljøet for å forbedre tilgjengeligheten eller søke et tilsynelatende positivt økonomisk løft.

Forbindelsen fra Lo Pagan og over de få meterne til La Manga, er et ønske som kommer fra omkringliggende kommuner og forretningsforetak  for å øke turismen, noe som igjen vil løfte økonomien. Dette vil gå på bekostning av det sårbare miljøet i området og det er ikke sikkert at det vil gi noen økonomisk vinning.

Ved å sette i gang med utbygging vil man berøre det biologiske mangfoldet og det vil representere en trussel for kystlinjen, sandområder, sanddyner, saltområder og myrer. Her er det viktig at det vernes om tre marine habitater, ni habitater på land og 65 fuglearter som er forbundet med våtmarkene.

Forslagene til den nordlige forbindelsen kan bety en forening av to territorier med høy befolkning, som daglig vil krysse et rom med stor miljøverdi. Det er veldig følsomt for endringer og være i stand til å favorisere en synergistisk effekt, med tap av økosystemtjenester som på lang sikt kan ha en negativ innvirkning på den forventede økonomiske utviklingsteorien», sier analysen, som er basert på en undersøkelse utført av Andrina Gincheva, uteksaminert i geografi og områdeplanlegging ved UMU.

Juan José López, president for Hostecar, påpeker at turisme nord på La Manga er helt nødvendig og at tilgang fra Las Encañizadas bør vurderes for å balansere miljøvern og et økonomisk løft.

– Vi må vite hvordan vi kan bringe begge aspektene sammen med et felles mål, sier han.

Ballesteros bemerker at før vi vurderer disse prosjektene er den beste måten å forbedre turistkvaliteten til La Manga ved å gjenopprette områder ved å rive strukturer som okkuperer det offentlige uteområdet.

I følge dataene som administreres av geografen, besøker 350.000 mennesker hvert år Las Salinas-parken, og innvirkningen på dette økosystemet med veier eller gangveier som forbinder La Manga vil ha en negativ innvirkning på helseturismen som foregår i bassengene i Los Baños. Og fiskeaktiviteten i Las Encañizadas vil også bli kompromittert.

– Vi har tilgang til hvert hjørne av Mar Menor, og det eneste vi ikke kan og som bør forbli uberørt, trues med jevne mellomrom med disse forslagene, avslutter Ballesteros.