Vil rive flere Spania-boliger til utlendinger

Boligene ble ulovlig prosjektert og bygget.

Spaniaavisen

Publisert 26. november 2014 11:53

ALMERIA

Fem britiske statsborgere bosatt i Oria (Almería) blir nødt til å rive sine eneboliger som de anskaffet seg for mer enn ti år siden.

Husene som ligger på Rambla de Oria ble prosjektert og bygget tilsynelatende uten offentlige godkjente lisenser på ikke regulerte tomter. 
Det vil også bli reist straffesak mot prosjektutvikler og byggherre.

Under rettsmøtet, satt til januar 2015, vil påtalemyndigheten også be om at de ansvarlige, en spanjol og en av britisk opprinnelse, må betale kostnadene for riving å gi full kompensasjon til kjøperne tilsvarende prisen på boligen samt faste utgifter i etterkant.

Ifølge Europa Press har påtalemyndigheten i sin foreløpige vurdering tatt ut tiltale mot prosjektutvikler og byggherre for ulovlig bygging av fire eneboliger bygget mellom 2003 og 2004 i området Rambla de Oria.

Nylig ble to boliger tilhørende to britiske par jevnet med jorden i Cantoria.

En av de tiltalte som har utarbeidet private salgskontrakter for tre av de fire husene, vil bli illagt en dom på to års fengsel og en bot på 30 euro per dag i en periode på 24 måneder. Vedkommende blir også diskvalifisert fra sitt yrke, samt oppdrag relatert til bygging i to år.

Den andre tiltalte, som blant annet har bygget uten kommunal lisens, må betale kostnadene for riving og erstatning til boligkjøperne. Han vil i tillegg også bli dømt til 15 måneders fengsel og en bot på 30 euro per dag over en periode på 18 måneder og to års diskvalifikasjon fra sitt yrke som konstruktør.

Saksbehandlingen fortsetter og det kan bli reist flere tiltaler i saken.