Vil rive boligblokk etter gasseksplosjon

Kommunen mener skadene er for store.

Spaniaavisen

Publisert 7. april 2014 09:53

LA NUCIA

La Nucia kommune foreslår at bygningen i urbanisasjonen Puerta de Hierro rives på grunn av for store skader etter gasseksplosjonen i desember i fjor.

Kommunen har nå kommentert rapporten fra arkitekten som ble utabeidet på vegne av beboerne. De fleste beboerne har vært borte fra sine hjem siden eksplosjonen 19. desember i fjor som forårsaket flere skader og et dødsfall. Beboerne er nå bekymret for at bygningen blir revet.

Eksplosjonen førte til at kontruksjonen i taket ble ødelagt, men rapporten fra arkitekten viser at betongen ikke er tilstrekkelig skadet til at bygningen må rives. Kommunale arkitekter er uenige og mener bygningen har fått for store skader til at den kan repares og sier at byggekonstruksjonen ikke overholder regelverket.

Skal du leie bolig? Sjekk ut disse mulighetene

En gjenoppbygging vil derfor ikke per i dag få byggetillatelse. 

Kilder avisen Informacíon har snakket med stiller seg uforstående til kommunens vurdering og mener det er merkelig at kommunen først nå har oppdaget konstruksjonsfeil på en bygning som ble bygget for mer enn et tiår siden. De hevder feilen ikke har sammenheng med gasseksplosjonen.

Beborene lurer nå på hvem som er ansvarlig for å betale hva. I en henvedelse til kommunen blir det stilt spørsmål om hvem som skal betale for ombyggingsprosjekt og konstruksjonsfeilene. 

James Balongo, talsmann for beboerne, sier at til nå beløper kostnadene for ombygging seg til rundt 211 000 euro. I tillegg vil det bli ytterligere kostnader i forbindelse med konstruksjonsfeilene som kommunen nå peker på. 

Balongo understreker at da ulykken inntraff ble beboerne lovet at den kommunale forsikringen dekket alt av skader på fellesarealer.

– Det ville vært logisk at kommunen også dekker kostnadene i forbindelse med konstruksjonsfeilene som de har oppdaget og sympatiserer med de som er rammet, sier James Balongo.