Vil legalisere ulovlige eiendommer

Ordfører vil beskytte de som har kjøpt i god tro. 

Spaniaavisen

Publisert 17. juli 2009 07:10

MARBELLA

Ordføreren i Marbella, Ángeles Muños (PP), gjør det klart at hennes intensjon er å legalisere flest mulig av de ulovlig bygde eiendommene i kommunen. Dette inkluderer de som ble bygget mens GIL hadde styringen i byen.

Hun anslår at 18.000 bygg ble reist på den tiden. Disse holdt ikke mål i forhold til byplanen av 1986, og de vil hun nå legalisere. Inkludert er blant annet de omstridte eksemplene på Banana Beach med 300 beboere samt  La Viobora og Río Real, som har 30 beboere hver.

Til tross for at både tekniske og juridiske rapporter taler i mot lovligheten av disse husene, vil de nå bli innlemmet i normaliseringsprosessen.

Den nye PGOU byplanen for Marbella utelater bare rundt 1000 ulovlige bygg. De fleste av disse er ikke ferdigstilt, og er derfor ubebodde.