Vil kutte i trygdeavgiften for å redde jobber

1,5 prosent lavere avgift vil gjøre det lettere å beholde ansatte.

Spaniaavisen

Publisert 21. juli 2009 06:58

MADRID

I dag gjøres det et nytt forsøk på å få til en sosial dialog i Spania. Regjeringen, arbeidsgiverne og fagforeningene skal forsøke å komme til enighet om reduserte avgifter under den pågående resesjonen.

Det nyeste forslaget fra regjeringen går ut på 1,5 prosent kutt i Social Seguridad, eller trygdeavgiften som betales for hver ansatt. Et halvt prosentpoeng nå, og resten i 2010. Arbeidsgiverne hadde bedt om fem prosent reduksjon.

Fagforeningene sier at ethvert kutt i betalingene for de ansatte må kunne gjøres om midlertidig. De anbefaler et lavere kutt enn fem prosent.

Arbeids- og immigrasjonsminister Celestino Corbacho bemerker at når hvert prosentpoeng trygdeavgift reduseres, taper staten inntekter på 3,6 milliarder.