Vil koste nær 300.000 euro å utbedre to strender

Etter skader i Orihuela Costa.

Spaniaavisen

Publisert 9. oktober 2015 06:57

ORIHUELA COSTA

Det vil koste 290.613 euro å utbedre skadene etter jordskredene på Cala Capitán og La Caleta i Orihuela Costa.

Det sier byråd Sofía Álvarez (PP) som anklager det forrige byrådet (PSOE og Los Verdes) for å ha latt saken ligge uten å komme med løsninger på problemet, skriver Informacion.

I september 2014 sa den forrige byråden med ansvar for kysten, Martina Scheurer fra De Grønne, at arbeidene ville koste rundt 250.000 euro, men at man ventet på finansiering.

Álvarez hevder at kreditt vil bli innvilget og at anbudsrunden er i gang. –Jeg håper arbeidene kan starte i løpet av en måned, sier byråden.

Arbeidet vil omfatte fjerning av materialer som utgjør en mulig risiko for gående, hellingene skal ryddes for løse gjenstander og det skal plasseres netting festet med steinanker for å holde på løse steiner og jordmasser.