Vil innføre påbud om sykkelhjelm i Spania

Men det skal bare gjelde i storbyer.

Spaniaavisen

Publisert 21. mars 2013 07:24

MADRID

Innenriksminister Jorge Fernandez Diaz har i samarbeid med trafikkmyndighetene i Spania, DGT, kommet med forslag om at alle som sykler i storbyer skal bruke sykkelhjelm.

Dette gjelder ikke barn under 14 år som sykler sammen med en voksen på sykkelstier. Ellers skal alle voksne som ferdes i trafikken på sykkel i storbyer, bruke sykkelhjelm.

Fernandez Diaz sier at det jo er påbud om å bruke hjelm når man kjører moped, og derfor bør dette innføres til å gjelde sykler også. Ministeren sier man er mer utsatt for skader på en sykkel i forhold til en moped.

Men bor man i landsbyer eller på landsbygda gjelder ikke påbudet hvis man er ute og sykler.