- Vil ikke røre trygden til nordmenn i Spania

Men satsene kan bli justert andre steder.

Spaniaavisen

Publisert 19. september 2012 10:25

COSTA BLANCA

Arbeiderpartiet vil begrense eksporten av norske trygdeytelser. Tanken er at norske trygdeutbetalinger til nordmenn i utlandet kan nedjusteres til prisnivået der mottaker befinner seg.

Nå ser det ut til at forslaget ikke vil ramme tusener av norske alderspensjonister som er bosatt her i Spania.
 
Ifølge Hadjia Tajik, som har ledet et utvalg i Arbeiderpartiet som har jobbet med denne saken, er det uaktuelt at ordningen vil gjelde alderspensjon. Dermed vil ikke norske pensjonister i Spania få mindre pensjon enn før.

Leiebil i Spania – gratis norsk servicetelefon og prisgaranti

Men arbeiderpartiet mener barnetrygd, kontantstøtte og uførepensjon bør følge prisnivået i det landet pengene blir betalt ut.

– En av de tingene vi ønsker å gjøre, er å utbetale en del ytelser etter norske regler, men etter det lokale nivået i det landet som ytelsen blir mottatt i. Det betyr for eksempel at hvis man mottar barnetrygd i Polen, vil det være barnetrygd etter norske regler, men etter polsk prisnivå, sier Tajik til NRK.

Høyres Bent Høie mener en del av ytelsene er tilpasset kostnadsnivået i Norge og at det vil undergrave muligheten til å beholde ordningene hvis for mange tar med seg pengene til andre land.

2300 norske alderspensjonister er bosatt i Spania.