Vil ha jordskjelvplan for Torrevieja

Ber politikerne komme på banen.

Spaniaavisen

Publisert 2. august 2010 15:00

TORREVIEJA

Partiet De Grønne ber det styrende PP om å legge fram en plan med tiltak hvis Torrevieja skulle bli rammet av jordskjelv.

I likhet med en rekke byer i Alicante-regionen ligger Torrevieja i et område hvor det er høy seismisk aktivitet, og tidligere har byen vært rammet av kraftige jordskjelv.

De Grønne mener en plan vil gjøre det mulig å jobbe effektivt opp mot mulige ofre for et kraftig jordskjelv og gjør at kommunen er bedre i stand til å håndtere en slik krise.